ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

BAŞVURU KOŞULLARI

Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar)ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

Detaylı bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:

http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/

 

 

DİL EKLETME VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Yabancı Dil Seviye Tespit Ve Dil Ekletme Sınavı Başvuruları

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak  “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

SINAV YERİ VE TARİHLERİ:

Sınav Yeri                        Sınav Tarihleri

Ankara Lisesi                  03-07 Eylül 2018

(Hacettepe Mah. Türkocağı Sok. No:1 Altındağ/ANKARA)

 

SINAVLARIN ŞEKLİ:

*Dil ekletme ve seviye tespit sınavına katılacaklar için;

-Yabancı dil sözlü

-Yabancı dil yazılı

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1- Dil ekletmek isteyen rehberler

 Başvuru formu

 Sınav ücreti banka dekontu

 2 adet fotoğraf

 Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- Rehberlik Bölümü mezunu veya öğrencileri

Başvuru formu

Sınav ücreti banka dekontu

2 adet fotoğraf

Mezuniyet veya öğrenim belgesi (aslı gibidir onaylı)  *E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ:

Dil Ekletme Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılacak adayların, Birliğin web sayfasından (www.tureb.org.tr) temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak başvuru için gerekli belgelerle birlikte 02 Temmuz- 03 Ağustos 2018 tarihleri arasında TUREB’e şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

SINAV ÜCRETİ:

  • Turist Rehberleri Birliği’nin Halkbankası Kurumsal Tahsilat hesabına Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınav ücreti olarak  280,00 TL (ikiyüzseksenTürkLirası) yatırılacak olup banka içi şubeden hesaba para yatırmada 4 TL masraf alınacaktır.
  • Dil Ekletme Sınavına girecek rehberlerimiz, RBS üzerinden kredi kartı ile ödemelerini (tek çekim olarak) gerçekleştirebilirler.
  • Seviye Tespit Sınavına girecek adaylarımız, 

https://rehber.tureb.org.tr/publicbasvuru linki üzerinden kredi kartı ile ödemelerini (tek çekim olarak) gerçekleştirebilirler.

Sanal pos üzerinden yapılan ödemelerde dekont verilmemekte olup ödemeleriniz RBS üzerinden kontrol edilmektedir. Sanal pos üzerinden yapılan ödemeleri başvuru formunuzda belirtmeniz yeterli olacaktır.

 (Sınava girilecek her bir dil için ayrı ayrı ücret yatırılacaktır. Sınavlar için yatırılmış ücretler sınava girilmese dahi iade edilmeyecektir.)

KOMİSYON OLUŞTURULMASI:

Mevzuat gereğince her bir dil için ayrı ayrı komisyon oluşturulması gerekmektedir. Ancak zaman zaman komisyonların oluşturulmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Dil Ekletme Sınavı ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı için başvurulan dilde en az 5 kişinin müracaat etmesi halinde komisyon oluşturularak sınav gerçekleştirilecektir. Ayrıca en az 5 kişinin altında yapılan dil başvurularında -eğer komisyon oluşturulabilirse- Yönetim Kurulu’nun takdiriyle ilgili dilden sınav açılabilecektir. Başvurular tamamlandıktan sonra belirtilen sayının altında kalan veya komisyon oluşturulamayan dil gruplarına müracaat edenlere bilgi verilecek, sınavın gerçekleşememesi halinde bu durumdaki adaylara yatırdıkları ücretler iade edilecektir. 

NOT: Sınav programı ve yeri daha sonra Birliğin web sayfasından duyurulacaktır.

Yarım Ada Turları/Urla Bağyolu Gezisi

Sevgili Meslektaşlarımız;
Yarım Ada Turları kapsamında, Üyelerimiz Ayca Kesici ve Ayse Baykanrehberliğinde 20 Mart Salı günü Urla Bağ Yolu Gezisi gerçekleştirilecektir. Kayıt ve bilgi için 02324645642
Program 
• İzmir hareket
• Urla Bağcılık (Şarap yapımı ve Tadımı)
• Usbaş Arberatum ve Usça Şarapçılık (Bornova Misketi hakkında bilgilendirme ve tadım)
• Malkaca Pazarı, Sanat Sokağı, Necati Cumali Evi
• Öğle Yemeği Serbest Zaman
• Urlice Şarapçılık

• Etkinlik ücreti 50 TL’dir. (Ücret gezi öncesinde Odaya ödenmelidir.)
• Etkinlik minimum 20 kişi ile gerçekleştirilecektir.
• Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır.
• Etkinliğe katılacak üyelerimizin 15 Mart Perşembe gününe kadar ödemeyi yaparak, kayıtlarını kesinleştirmeleri gerekmektedir.
• Öğle yemeği ücrete dahil değildir.