Loader
İzmir Turist Rehberleri Odası

Tarihçe

İZRO / İzmir Turist Rehberleri Odası; 1962 yılında İzmir Tercüman Rehberler Derneği adı ile kurulmuştur. 

1984 senesinde Turist Rehberleri Esnaf Derneği olarak değişikliğe uğramış ve 1991 senesinde 507 sayılı yasa ile İzmir Turist Rehberleri Esnaf Odası ismini almıştır. 7 Mayıs 2005 tarihinde 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile İzmir Turist Rehberleri Esnaf Odasına olarak tanımlanmıştır.

22 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile İzmir Turist Rehberleri Odası olarak tanımlanmış özerk bir meslek odasına dönüşmüştür.
1962 - 1965 Dündar OZAR
1965 - 1969 Şamil ÖGÜNLÜ
1969 - 1977 Saban ANGIN
1977 - 1982 Ercan GÜREL
1982 - 1994 Şenduran DOĞANSOY
1994 - 2001 Çiğdem ATES
2001 - 2004 Dündar OZAR
2004 - 2010 Yalçın ULUKAYA
2010 - 2012 Ayten SENIPEK
2012 - 2018 Nihat Nebil ALTINEL

Macit SASZADE; 2018 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir